Används vid snabb och stabil fixering av t.ex. förband och kylpåse.

Kategori: