Mediumväskan passar bra till laget. Färdigpackad med ett brett bassortiment av skadehanteringsprodukter.

Kategori: